5/19/2021

Őszapó - avagy amikor a jószerencse kopogtat az ablakon...../Long tail tit....aka when your good fortune is knocking on your window....

Pár éve már, hogy megszülettek a kisfiaim, és amíg itthon voltam velük,  megengedhettem azt a luxust hogy időm legyen olyan dolgokra, amelyekkel teremtek...a blog pihent - téli álmot aludt - de most újraéled, ahogy a bennem szunnyadó kreativitás és pozitív energia. Hat éve, hogy nem osztottam meg itt az ékszereimmel kapcsolatos történeteimet, az inspirációkat az egyes alkotások mögött. Az igazat megvallva hiányzott....hiányzott kiírni magamból mindazt, ami történik és ami hatással van az ékszereimre. De most itt vagyok és remélem örömmel fogadod kedves Olvasó az új posztokat./ It has been a couple of years since my little sons were born and had the luxury to have time for creating activities....the blog has rested - had its winter's dream - but revived so as the floating creativity and positive energy inside me.  

 

De vissza a témához.....bizonyára sokak életét gyökerestől felforgatta a pandémia - az enyém teljesen átalakult. Hogy pontosan milyen pofonokat osztott az élet minden területen - azt itt nem részletezem. Annyi borzalom történt, hogy csodálkozom mennyi erő van bennem - és szinte újjászületve itt vagyok és hálát adok minden pillanatért. Mind közül a legfájdalmasabb annak az embernek az elvesztése, aki tulajdonképen a szüleim helyett nevelt fel és a maga módján, de teljes szívével és önzetlenül szeretett. Én, aki számtalan alkalommal tartott tréninget vezetőknek is változáskezelésről, be kell hogy valljam, nagyon nehezen jutottam túl azon a változás görbén, amit ezen szeretett személy elvesztése okozott. A Nagypapám - Györgyi József, miatta és általa lettem ebben a földi életben olyan amilyen, és erre büszke vagyok. Az érzelmi elfogadás tartott sokáig (könnyek völgyének is nevezik ezt az állapotot - lásd még: Kuebler-Ross) 2014-től egészen mostanáig./ So back to the topic....surely many people's lives turned upside down due to the Pandemic - mine had fallen apart completely. The punches I have suffered from life recently are not subject to further discussion hereby. So many knock-outs have happened - that I am just standing here and looking back, asking how the hell I managed to get over and done with them without breaking down permanently. I wonder how strong these have made me and despite them I am more full with energy and positivity then ever, and I am grateful for every single moment in this life. The worst of all was losing my beloved Grandfather - József Györgyi, who on behalf of my parents had brought me up and in his special own way loved me unconditionally and truely like noone else. I must admit, I could hardly cope with the emotional acceptance of his death - even if I held many trainings even to managers on change management. This 'valley of tears' journey lasted quite long (2014-2021) (see Kuebler-Ross).

 
 
Két hónappal ezelőtt - miután az addigi életem teljesen összeomlott, ültem az íróasztalomnál és éppen valami imafélét mormoltam a Mindenség felé - hogy ugyan segítsen már megoldást találni a problémáimra és meglelni a teljes belső lelki nyugalmamat - amikor halk kopogást hallottam az ablaküvegen. Egy hatalmas fenyő magasodik az ablakom előtt, és folyamatosan érkeznek az ágaira megpihenni vágyó tollas kis barátaink. De ez alkalommal ez a kis pelyhes csoda egyenesen az ablakkeretre röppent és bekopogtatott a csőrével. Könnyes szemmel néztem fel - merthát életem legnagyobb problémáit akartam éppen megoldani - és ezek a könnyek az öröm és hála cseppjeivé szelídültek, ahogy ez a mennyei teremtmény bátran kopogtatott az ablakomon - újra meg újra.
2 month ago - when after my whole life collapsed, I was sitting in my room at my desk - and kind of murmuring a sort of prayer to the higher powers to find solutions and inner piece after all - I heard a knocking noise on my window. There is a huge tall pine tree in front of my window - and there are a lot of feathery fellow who are chosing the have a little rest on its branches time and time again. But this time this marvellous little wonder flight directly to my window pane and knocked in. I was nearly in tears before - how to solve the biggest issues of my life- but those tears transformed into tears of joy and grace to see that this heavenly creature is bravely knocking in again and again. 


Sokszor visszatért, naponta többször is - először azt gondoltam csak a tükörképe érdekli ennyire, amit az üvegen lát, de pár nap múlva már társával együtt repkedtek az ablakom körül.....egészen kezdtem megszokni. Én készítettem az ékszereket, vagy meditáltam, ő pedig napjában többször bekopogtatott, mintha jelezte volna, szia megjöttem, mit csinálsz?/ He returned time and time again- first I thought that it is the reflextion that he sees in the mirror that interest him that much, but then a couple days later he appeared with his companion. I started to get use to this kind company...I made my beadworks or listened to meditaitons, and he flew over to the window pane couple times a day - knocking in saying - hey I am back again.

 
Ez március végétől egészen Húsvétig tartott......rákerestem erre a magatartásra az interneten - de nem sok mindent találtam. Végül meglepő módon orosz nyomra - jelentésre bukkantam (merthát nem kevés orosz vér van bennem) - miszerint ha kisebb testű fehér madár kopogtat az ablakon, az hamarosan bekövetkező nagy szerencsét jelent. Érdekes, hogy a jelenleg lezajló paradigmaváltás csúcs időszakában történt velem meg mindez, amikor olyan szellemi-érzelmi fejlődési ugrásokat éltem meg, amik sokaknak okoztak volna komoly lelki problémákat a befogadóképesség szűkös volta miatt. Ahogy az a lelki tisztulás zajlott, úgy erősítette bennem a hitet ez a kis madár. Pusztán azzal, hogy minden nap rendszerint ugyanazokban az időpontokban bekopogtatott. Már a gyerekeknek is feltűnt és nevetve lesték óvatosan az ablakból, nevet is adtak neki./ These visits went on from the end of March till Easter ....I googled it searching for this specific specie's weird attitude - but barely found anything. Finally an surprisingly I come across a trace in Russian tradition (just saying there is significant Russian blood in me) - saying if a small white bird is knocking on your window it is a sign of great wealth and fortune coming. Interesting that this happened in the peak period if the paradigm shift that is currently taking place, when I have experienced leaps in spiritual and emotional development that would have caused serious mental problems for many due to a lack of capacity in percieving it all. As this sort of spiritual cleansing took place, so did my little bird strenghtened my faith - just by knocking at the same times eevery day. He already showed up to the kids and they laughed as they peeped out carefully not to frighten him, even giving him a name.
 
 
Aztán egyszer csak megtörtént a lelkemben egy nagyobb elengedés.......mintha a legnagyobb gát szakadt volna át bennem átadva helyét valami teljes lelki megtisztulásnak, mélységes békének és bizonyosságnak, hogy minden történés a fejlődésemet szolgálja - és lassan minden a helyére kerül....pontosan úgy, ahogyan az nekem a legjobb lesz. És láss csodát - a madár nem jött többé. Elvégezte feladatát. Naponta többször emlékeztetett, hogy dolgom van itt ezen a földön, és ki kell tartanom, bármilyen nehéznek is tűnik minden körülöttem./ Then all of a sudden there was a greater release in my soul.......as if the greatest barrier had broken inside me, giving way to some complete siritual purufucation, deep peace, and the certainty that everything would serve my development - and slowly but surely everything would fall into place.....exactly the way it will be best for me. And see a miracle - th bird did not come anymore. He did his job. He reminded me several times a day that I have things to do here on this earth and I have to persevere no matter how difficult everything around me seems. 
 
 
Azóta is érkeznek folyamatosan életembe a csodálatos történések, felismerések, segítők......én már rátaláltam az utamra....hidd el, neked is sikerül./ Since then, wonderful events, discoveries, helpers have been coming to my life all the time....I have already found my way...believe me, you will succeed.
 

 
Ez a meghatározó történet ihlette e két nyakláncot, melyekből meditációs csomagok is születtek - segítve Téged, hogy te is rátalálj saját utadra./ This defining story inspired these two necklaces, from which meditation kits were made - helping you find your own way too.
 


No comments: