5/23/2021

Kövirózsák, kicsit másképp..../Succulent vibes.....

A kövirózsák az új kedvenceim...teljesen lenyűgöznek. Annyira sokfélék és változatosak, izgalmas forma és színvilág. A sziklakertemben is próbálok minél több fajtát beszerezni, amik jól érzik magukat nálam. / Stone roses are my new favourites...absolutely stunning. It is so diverse and varied with an exciting shape and colour scheme. I aslo try to get as many species as possible to plant in my rock garden, that are fine and spreading.

Amikor rájuk nézek, mindig azok a National Geographic természetfilmek jutnak eszembe, amelyek a sivatagos területek élővilágát mutatják be - amint a száraz időszakot hirtelen felváltja a heves esőzés. A homoktenger közepén pedig egyszerre előtűnik egy oázis. A teremtés titokzatos és varázslatos erejét hordozzák magukban, dacolva minden körülménnyel. Ha viszont eljő az eső - alaposan megszívják magukat, és hosszú ideig raktározzák a nedvességet és zord körülmények között a túlélésre játszanak. Megbecsülik mindazt a bőséget, amiben részük van, elraktározzák és ebből töltekeznek a szűkösebb időszakokban - példát mutatva nekünk, embereknek. Engem az segített át ezen a nehéz időszakon, hogy itt voltak velem a fiaim és mindazok akik őszintén szeretnek - az a rengeteg szeretet és szépség, ami körülvesz. Hálás vagyok, amiért ilyen bőségben élek. Elraktároztam, és gyönyörködtem, emlékeztem és reméltem. / When I look at them, I am always reminded of National Geographic nature films that show the wildlife of desert areas - as the dry season is suddenly replaced by heavy rain. And in the middle of the sandy sea, an oasis appears at once. They carry the mysterious and magical power of creation, defying all circumstances. If, on the other hand, the rain comes - they suck themselves in thoroughly and store moisture for a long time and play to survive in harsh conditions. They appreciate all the abundance they have, store it, and fill it in the tighter periods — setting an example for us humans. It helped me through this difficult period that my sons and all those who sincerely love me were here - the abundance of love and beauty that surrounds me. I am grateful to live in such abundance. I stored it and admired, remembered and hoped.


A kaboson színvilágát használtam a dizájnnál, egyszerűbb mintákat választottam, hogy ne tereljék el a figyelmet a központi kövirózsáról, a PIP gyöngyökkel pedig igyekeztem a pozsgásokra jellemző leveleket kialakítani./  I used the color scheme of the kaboson for the design, I chose simpler patterns so as not to distract from the central stone rose, and with the PIP beads I tried to create the leaves typical of succulents.


A végeredménnyel tökéletesen elégedett vagyok, amit alátámaszt az a tény, hogy a megosztást követően rekordsebességgel gazdára talált. / I am quite happy with the end result, in fact it has found its new owner only a couple of hours after I shared it.


Ha szeretnél te is - írj a jobb felső sarokban található elérhetőségre. :D/ Az Csináld magad egységcsomagokat megtalálod az ETSY boltomban, az alábbi linken: / If you want such a beauty too - contact me in the top right corner. : D / You can find DIY KITs as well in my ETSY store at the following link:

https://www.etsy.com/shop/preciousheartbeads/1 comment:

machine a sous gratuit en ligne said...

Thanks for your enthusiasm and energy in writing this blog